در این فیلم میزان مقاومت پایه ها و تحمل وزن آنها را با توجه به اینکه حداکثر تحمل وزن روف ریل خودرو ها حدود 50 کیلوگرم می‌باشد،با باربند های تمام آلومینومی و مقاوم تولیدی فروشگاه بُران تا وزن 80 کیلوگرم تست نمودیم.

لازم به ذکر است که توان مقاومت پایه ها بیشتر از این مقدار می‌باشد.