حساب کاربری من

می توانید با استفاده از کد پیگیری موجود در برگه” حساب من” کد پیگیری پستی مربوط به هر سفارش را مشاهده و از منوی زیر آخرین وضعیت آن را مشاهده نمایید

نمونه کد پیگیری به این صورت خواهد بود : ۵۱۵۶۶۰۱۲۳۴۱۱۲۴۱۲۳۱۲۳


 

بالا